BÁN TANG KHUNG GỖ MÍT LÀM TRỐNG LÂN 1 mét | LÂN SƯ RỒNG PHONG VÂN

BÁN TANG KHUNG GỖ MÍT LÀM TRỐNG LÂN 1 mét

BÁN TANG KHUNG GỖ MÍT LÀM TRỐNG LÂN 1 mét

 Chất liệu gỗ mít đặc 100%.

Kích thước rộng 1 mét cao 80 cm

. Độ dầy vành gỗ là 3 cm,

IMG_3190 IMG_3191

 

 Tags: BÁN TANG KHUNG GỖ MÍT LÀM TRỐNG LÂN 1 mét, bán trống múa lân giá rẻ,giá tiền trống múa lân,giá trống lân,trống lân giá rẻ,giá bán trống lân,giá bán trống múa lân,trống lân trung thu,trong lan gia re, trống lân trung quốc, trống múa lân tq, cơ sở sản xuất trống lân, tiệm bán trống múa lân, cửa hàng bán trống lân, 2 tấc, 3 tấc,4 tấc, 5 tấc, 6 tấc , 10 tấc, 7 tấc, 8 tấc, 9 tấc

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditFlattr the authorDigg thisBuffer this pageShare on TumblrShare on StumbleUpon
Chia s?:

Bi cng danh m?c: